Back

Ziekmelden via Magister

Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind voor 8.30 uur via Magister ziekmelden. Via Magister kan een ziekmelding voor diezelfde dag of de dag erna worden doorgegeven. Bij elke dag verlenging dient de ouder opnieuw een melding te doen.
In de toets-week of bij examens dient de leerling altijd telefonisch, elke dag, ziekgemeld te worden!

Het blijft mogelijk om telefonisch een ziekmelding door te geven aan de conciërge van de school.
Onder de button vindt u verdere info.

Afspraak bij huisarts, tandarts, orthodontist
Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts of orthodontist? Geef dit zo snel mogelijk telefonisch door aan de conciërge, of geef een briefje mee aan uw kind.