Back

Peer Support
Op onze school maken wij gebruik van Peer Support, een concept waarbij leerlingen leren om elkaar te helpen. Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen. We hebben verschillende rollen ontwikkeld binnen onze school. De tweedejaars leerlingen worden omgedoopt tot Peerleaders en helpen de eerstejaars leerlingen om te wennen aan de school en bij schoolactiviteiten en studietaken. Ook de mentoren van leerjaar 1 kunnen een beroep doen op de Peerleaders.

Peermentu’s 
Leerlingen van het derde en vierde leerjaar hebben de rol van Peermentu. Zij begeleiden individuele leerlingen door het geven van bijles of op sociaal gebied. Ook organiseren zij kleinschalige en laagdrempelige voorlichtingen voor de andere leerlingen op school. Deze rollen en taken bevorderen de zelfstandigheid en behulpzaamheid van onze leerlingen. Ook raken ze meer gemotiveerd en betrokken bij de school, is onze ervaring.