Back

Kwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, zijn wij constant op zoek naar verbeterpunten. Zo streven wij ernaar onze leerlingen onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden. De verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van de directie, in samenwerking met de teamleiders van de verschillende deelscholen.

Scholen op de kaart
Ons onderwijs wordt getoetst door Vensters, een organisatie waarbij negentig procent van de scholen in Nederland is aangesloten. Zij analyseren scholen aan de hand van indicatoren opgesteld door de onderwijsinspectie. De gegevens van onze school worden verzameld via Magister Management Portal (MMP) en zijn te bekijken op www.scholenopdekaart.nl.