Back

Ons verhaal

Op het Alfrinkcollege vinden we dat iedereen recht heeft op het beste onderwijs! We willen voor iedereen een veilige leeromgeving creëren waarbij iedereen zichzelf kan en durft te zijn. De kleinschalige opzet van ons onderwijs helpt daarbij. Met name in de onderbouw krijgen leerlingen les in aparte gedeeltes van het schoolgebouw van een klein, vast team van docenten en mentoren. Dat werkt. We merken dat leerlingen zich snel vertrouwd voelen op onze school.

Samen stellen we alles in het werk om het leren op het Alfrinkcollege zo doeltreffend mogelijk in te zetten. Het is een samenspel tussen leerlingen, docenten en ouders waar wij veel waarde aan hechten. We vinden het fijn dit met ouders te doen. We zien dat we met leerlingen waarvan de ouders betrokken zijn bij school, we duurzame vertrouwensrelaties kunnen opbouwen, waardoor we samen verder komen. Al onze methodes en werkwijze zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Onze docenten houden hun kennis actueel, ze bezoeken elkaars lessen, geven elkaar feedback en zijn voortdurend op zoek naar verbetering. Zo houden we de kwaliteit van onze lessen hoog.

Hier staan wij voor

Kansengelijkheid
De markt voor betaalde bijlessen is groeiende. Zowel scholen als ouders lijken in eerste instantie gebaat bij betaald aanvullend onderwijs. Door de hoge kosten is betaald aanvullend onderwijs niet voor iedereen bereikbaar.

Wij geloven dat het ook anders kan. Dat het onderwijs op school van dergelijk hoge kwaliteit is, dat aanvullend betaald onderwijs niet meer nodig is. Goed onderwijs en effectieve lessen zijn zeer doelgericht. De tijd wordt besteed aan het overdragen van kennis en het inoefenen ervan, zodat het duurzaam wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Het Alfrinkcollege zet hierdoor het leren centraal en realiseert een rustige leeromgeving met focus op de effectieve instructie van de docent. Onze school is daarom geheel telefoonvrij waardoor we stimuleren om met elkaar, tijdens pauzes, echt het gesprek te voeren en om binnen lestijden niet afgeleid te worden.

foto: naast het toetsen van de kennis via chromebook, gebruiken we ook wisbordjes tijdens de les.

Hoog slagingspercentage

Trots op onze resultaten

Wij kunnen al jarenlang uitstekende resultaten en slagingspercentages overleggen. Daar zijn we trots op. Een belangrijk streven van ons is de leerlingen aan een diploma helpen. Als dat dan lukt – de leerlingen met een papiertje onze school verlaten – dan voelt dat goed.

We zien onze leerlingen elke dag groeien, op cognitief en persoonlijk vlak. Dat is mooi om te zien en is het ons om te doen. Het diploma is als het ware een bewijs van de ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt, dat ze klaar zijn voor de volgende stap. Een stap die voor iedereen anders is en waar we onze leerlingen zo goed  op voorbereiden. We begeleiden ze intensief in het maken van de juiste keuze, zodat ze met een gerust hart op weg kunnen naar een nieuwe uitdaging.

Gezonde school

Gezond als makkelijke keuze

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het algehele welbevinden van onze leerlingen en biedt een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Daarom stimuleren wij ze om gezond te eten en voldoende te bewegen.

Leerlingen kunnen in de pauze kiezen uit een gezond en lekker assortiment uit onze kantine. Dit is gebaseerd op de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ook wordt er door de ouderraad gratis schoolfruit beschikbaar gesteld. Sinds 2018 ontvangen wij elk jaar een Gouden Schoolkantine Schaal. Naast de lessen lichamelijke opvoeding kunnen leerlingen ook nog deelnemen aan de Sportklas en zich in de pauzes uitleven in de pannakooi. Vanaf 2018 zijn wij een Gezonde School voor het deelcertificaat Bewegen en Sport. Gezond wordt zo een gemakkelijke keuze.

Onze historie

Met Pasen in 1921 wordt gestart met lesgeven op de St. Henricus ULO voor jongens in Deurne, daar ligt de oorsprong van het Alfrinkcollege. Ruim twintig jaar later, in 1943, komt er ook een ULO voor meisjes, de St. Mariaschool. In 1967 wordt er voor het eerst lesgegeven aan gemengde klassen en een jaar later wordt de fusie tot Bernard Alfrink Mavo officieel beklonken.

Het Alfrinkcollege is in 1997 ontstaan bij het opzetten van het samenwerkingsverband IVO Deurne. De Bernard Alfrink Mavo en Elkervoorde fuseerden in dat jaar tot het Alfrinkcollege, één van de drie deelscholen van IVO Deurne. De andere zijn het Hub van Doornecollege en Peellandcollege. In 2003 voegde praktijkschool De Sprong (nu: Sprongcollege) zich hierbij.