Back

Heb je een mavo/havo advies, dan kom je in de schakelklas. Je krijgt dan les op havo niveau in leerjaar 1 én 2.  Tijdens deze 2 leerjaren wordt bekeken of opstroom naar het Peellandcollege haalbaar is. Als dat niet zo is blijf je gewoon bij ons op school.

We vinden het belangrijk dat er geen afleiding is tijdens lessen van telefoons die trillend in je broekzak of tas zitten. Daarnaast is het ook in de pauze veel prettiger om met elkaar in gesprek te zijn in plaats van met je telefoon bezig te zijn. Zo kun je echt ontspannen of fysiek bezig zijn met sport en spel.

In leerjaar 1 en 2 is er na ieder trimester een toetsweek. Je krijgt in leerjaar 1 en 2 daarom geen toetsen tussendoor die voor cijfer meetellen, alleen toetsen die meten waar je staat. Dit noemen we formatieve toetsen. In leerjaar 3 krijg je per trimester maximaal 2 toetsen per vak en eindig je het schooljaar met een tentamenweek. In het examenjaar krijg je na elke periode een tentamenweek. Er zijn 4 periodes. Daarnaast is er ook in leerjaar 4 de afspraak dat er maximaal 2 toetsen per vak gegeven mogen worden per periode.

Alle vakken worden op HAVO-niveau aangeboden.

Het leerwerk wordt zoveel mogelijk op vaste momenten in de week aangeboden. Alleen wiskunde en economie geven maakwerk. Wat je leert werk je onder begeleiding van de docent op school als opdrachten uit.

De docent gaat pas verder met het behandelen van nieuwe leerstof als de lesstof uit de vorige les begrepen is. Een docent zal dus veel herhalen en controleren of je het begrijpt, dan pas wordt er verder gegaan met de nieuwe stof. Nieuwe stof wordt aangeboden als die ook aansluit bij de voorkennis van de leerlingen (dus wat je al weet). Hierdoor gaat leren veel makkelijker en onthoud je beter voor de lange termijn.

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 kunnen gebruikmaken van maatwerkuren voor begeleiding bij huiswerk. De maatwerkuren zijn er voor extra ondersteuning en extra verdieping (meer uitdaging). Daarnaast maken we gebruik van peerleaders in leerjaar 1 en 2 en peermentu’s in leerjaar 3 en 4. Dit zijn leerlingen die andere leerlingen helpen in bepaalde vakken waar zij zelf erg goed in zijn. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kan je mentor dit voor je regelen.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel je vraag aan ons via contact.

Ook jouw ouders kunnen hun vragen stellen. In een persoonlijk gesprek beantwoorden we ze graag!