Back

Ouderraad
De ouderraad biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen de mogelijkheid om mee te denken en werken aan de koers van onze school. Zij fungeren als klankbord voor algemene vragen en opmerkingen van ouders over het welzijn van de leerlingen en zijn als het ware een extra paar ogen en oren voor de schoolleiding.

In de vergaderingen van de ouderraad worden allerlei schoolse zaken besproken, uiteenlopend van de onderwijsvisie tot de kerstmarkt. Daarnaast zijn de leden van de ouderraad actief in diverse werkgroepen, zoals verkeersveiligheid rondom de scholen van IVO Deurne, thema-avond(en) en de medezeggenschapsraad.

Wij zoeken elk jaar nieuwe leden voor de ouderraad, omdat ouders afscheid nemen als hun zoon of dochter geslaagd is. Heeft u interesse, neem contact met ons op.