Back

Kennis vergroot je wereld
Bij ons op school ligt de nadruk op leren en kennis opdoen voor de lange termijn; het zogenaamde beheersingsleren. Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen met veel zelfvertrouwen kunnen presteren, werken we formatief. Dat wil zeggen dat onze leerlingen continu feedback krijgen over waar ze staan in hun leerproces. Onze leerlingen weten heel precies wat ze al weten, wat ze nog moeten leren en hoe ze dat kunnen doen. We werken daarbij met bewezen effectieve leerstrategieën.

Het doel daarvan is dat onze leerlingen opgroeien tot kritisch zelfbewuste adolescenten, die hun eigen gefundeerde mening kunnen vormen. Want wat je weet bepaalt hoe je de wereld ziet. Wij willen onze leerlingen kennis meegeven zodat zij hun eigen mening kunnen vormen op basis van wat ze weten en lezen. Zo zien wij zinvol leren.

Daarnaast willen we dat onze leerlingen bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarom leren we vaardigheden aan die voor vervolgopleidingen vereist zijn. Kennis is namelijk een voorwaarde om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, kritisch te leren denken en om creativiteit te ontplooien.