Back

Hoge verwachtingen
We leggen de lat hoog op het Alfrinkcollege, zowel op het gebied van leerprestaties als waarden en normen. We geloven dat elke leerling op onze school succesvol kan zijn. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat al onze leerlingen in staat zijn hun diploma te behalen. Om dit te bereiken leggen we de focus op het zichtbaar maken van het leerproces, waardoor onze leerlingen gemotiveerd worden om te leren. We benutten onze lestijd optimaal; we streven er naar om 49 van de 50 minuten les te geven. Alle leerlingen zijn actief betrokken bij de les. Onze leerlingen realiseren zich dat je hard moet werken om succes te behalen. Wij zorgen voor de hulp en begeleiding die ze daarbij nodig hebben. Voor extra ondersteuning of verdieping werken we met maatwerkuren. Dit zijn extra lessen in het rooster waaraan onze leerlingen kunnen deelnemen, voor meer ondersteuning of een extra uitdaging.

Bovendien vinden we het heel belangrijk dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, zodat de school een omgeving is waarin we ons allemaal veilig voelen. Hierover maken we hele duidelijke afspraken.

We moedigen ouderbetrokkenheid aan. We willen dat ouders actief betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind(eren). We staan voor een gelijkwaardige maar niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, waarin we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de persoonlijke en educatieve ontwikkeling van de leerling begeleiden. Daarnaast stimuleren we dat onze leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun leerproces en voor de beslissingen die ze hierin nemen.