Back

Bezoek aan een Romeinse stad

Op vrijdag 7 februari 2020 zijn we met alle eerstejaarsleerlingen naar de Romeinse stad Xanten gegaan. Tijdens de geschiedenislessen werden de Romeinen in onze streken al uitvoerig besproken. Des te mooier was het dan ook om oog in oog te staan met ons eigen verleden!

We hebben met een gids zowel het archeologisch park (slechts 20% van de oorspronkelijke stad is reeds opgegraven) alsook het prachtige nieuwe museum bezocht. Daarnaast hebben de leerlingen in kleine groepjes een zelfstandige opdracht gemaakt over een onderdeel van het Romeinse leven. Bijvoorbeeld over godsdienst, ambachten en vrije tijd. Het was een mooie en leerzame dag. Zeker voor herhaling vatbaar!