Aanmelden

De mogelijkheid tot aanmelden voor de brugklas is gesloten.

Heeft u nog vragen over aanmelden, neem dan contact op met het directiesecretariaat via:
0493-353470  of
aanmelding@ivo-deurne.nl 

Niet eens met de plaatsing bij IVO Deurne? Je kunt een bezwaar indienen bij de rector. Ben je het niet eens met je schooladvies, praat dan met iemand van je basisschool.

Toelatingsbeleid
Indien het totaal aantal leerlingen voor schooljaar 2021-2022 groter is dan de maximale capaciteit van onze gebouwen worden de toelatingsregels van toepassing. Lees meer over ons toelatingsbeleid.

Tijdpad na aanmelding:

11 t/m 22 april – brieven over plaatsing
Brieven definitieve plaatsing worden verstuurd.

22 juni 2022 – Kennismakingsmiddag
Een middag voor alle brugklassers om kennis te maken met toekomstige klasgenoten en mentor. Aanvang 14:00 uur.