Back

100% geslaagd!

Hoera! De vlag mag uit. Onze geslaagden zetten we feestelijk in het zonnetje. We zijn er trots op dat alle eindexamenkandidaten hun diploma in ontvangst mogen nemen. Een mooie score van 100% geslaagden. 5 Leerlingen zijn zelfs cum laude geslaagd. We zijn trots op jullie allemaal! Van harte proficiat!

Klik hier voor het overzicht van de geslaagden.